Šta radimo na časovima u Školi klavira Do Re Mi?

Deca su puna emocija, ali često to ne umeju da izraze verbalno i konstantno traže načine za to. Nekad je to kroz crtanje, pevanje, igranje, pa čak i kroz tipične dečje napade besa. Škola klavira Do Re Mi po metodi Gordane Sakić Petrović im pomaže da se izraze kroz muziku, da u druželjubivoj atmosferi dele radost i entuzijazam procesa učenja i komunikacije.

Aktivnosti:

  • Pevanje uz usklađene pokrete, vežbanje sluha i ritma; solmizacijsko pevanje i čitanje nota u oba ključa, prepoznavanje akorda, harmonizacija, improvizacija i transpozicija
  • sviranje jednostavnih udaraljki i klavijatura / klavira na osnovu strogo primenjene klasične tehnike
  • kreiranje neophodnih osećaja za interpretaciju muzike na klaviru: odgovarajućeg tempa, punoće dinamike, prirodnog fraziranja, notnih kontrasta, uvežbavanje muzičke memorije i podsticanje dečje mašte kako bi što bolje shvatili karakter komada koji sviraju
  • da bismo podstakli razvoj izvođačke veštine i individualnosti kod dece, Škola klavira Do Re Mi organizuje javne časove i koncerte u kojima učestvuje svaki polaznik, a deca koja se posebno istaknu, spremaju se za lokalna i nacionalna takmičenja
  • razvijanje ambicije i motivisanosti učenika kako bi svirali sa što većom sigurnošću, samopouzdanjem i virtuozitetom

Dajte deci poklon za ceo zivot – MUZIKU!